کلیدواژه‌ها = گردشگری
طراحی مدل توسعة صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

محمدرضا پارسامهر؛ محمد سیوان نوری؛ نوید مهتاب؛ کورش ویسی


آینده پژوهی گردشگری ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

سمانه حقیقت؛ علی صابری؛ قدرت الله باقری راغب؛ غلامرضا خاکساری


ارائه الگو کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

عظیم صلاحی کجور؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیر نژاد؛ نصرالله محمدی؛ محمد جواد تقی پوریان


نقش توسعة گردشگری ورزشی بر اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان شهر تهران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 849-869

محسن ابوالقاسم پور؛ رضا صابونچی؛ عباس شعبانی


نقش سومین جشنوارۀ جهانی سنگ‌نوردی بیستون در توسعۀ گردشگری استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 301-313

نسترن پروینی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ علی اشرف خزایی


بررسی مهم ترین جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 67-81

جواد ادبی فیروزجاه؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی