کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 8
1. طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

نازنین راسخ؛ محمد جوادی پور؛ سعید جعفری؛ حسین زارعیان


2. معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 473-510

الهام فسنقری؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدحسین قربانی


3. ارائه مدل تحلیل خوشه بندی خاکستری در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 119-136

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ محبوبه خداپرست


4. ارزیابی کارایی 64 سالۀ کاروان ورزشی ج. ا. ایران در بازی‌های المپیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 7، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 687-700

سید محمود زنجیرچی؛ عبدالنبی خطیبی عقدا؛ محمد حسن پیمان فر


5. تحلیل الگوهای اثربخشی در فدراسیون‌های ورزشی براساس رویکرد ارزش‌های رقابتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 361-380

حسین عیدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام یوسفی؛ بهمن عسگری


6. مقایسة شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان باشگاهی از دیدگاه کارشناسان، ورزشکاران و مربیان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 191-214

رحیم رمضانی نژاد؛ مرتضی رضایی؛ آذر خسروی؛ مینا ملائی


7. بسط یک مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 177-196

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ محمود زنجیرچی؛ حمید بابایی میبدی؛ محمد زارعی محمود آبادی


8. طراحی سیستم ارزیابی عملکرد دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388

افسر جعفری؛ محمد احسانی؛ محمد خبیری؛ منصور مومنی