کلیدواژه‌ها = فدراسیون ورزشی
تعداد مقالات: 3
1. معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 473-510

الهام فسنقری؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدحسین قربانی


3. رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 55-73

یزدان سبحانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ علیرضا احمدی