کلیدواژه‌ها = Sport Management
تعداد مقالات: 6
1. طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد صادق وقار


3. تبیین و ارائه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ-های رفتاری هواداران فوتبال

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-120

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید محمد حسین رضوی


6. عوامل مؤثر بر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران از فناوری و مقایسة آن با دانشگاه های ترکیه

دوره 5، شماره 16، بهار 1392، صفحه 171-191

خیام اکبری اصل هاسونی؛ میر محمد کاشف؛ فاطمه سادات حسینی