نویسنده = سیدعامری، میرحسن
تعداد مقالات: 8
2. بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 521-546

میر حسن سیدعامری؛ همایون عباسی؛ عزت الله جمشیدی


3. ارتباط بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران ادارات ورزش و جوانان استان قم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-258

مرتضی پایمزد؛ میرحسن سیدعامری؛ علی اصغر نوری


4. رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 335-349

میر حسن سیدعامری؛ عثمان سواره؛ لقمان ابراهیمی


5. رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 697-711

مهرداد محرم زاده؛ محسن وحدانی؛ جعفر قهرمانی؛ میر حسن سیدعامری


7. وضعیت شاخص های توانمندسازی و ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان ادارة کل تربیت بدنی شهر ارومیه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 21-54

میر حسن سیدعامری؛ مهرداد محرم زاده؛ لیدا محمد قلیزاد