نویسنده = ���������������� ����������
بررسی الگوی مصرف ورزشی خانوار شهری و روستایی ایران طی سال های 1380 تا 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

فریبا عسکریان؛ فرناز فخری


تاثیر مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه‌های ورزشی شهرداری تهران

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

فریبا عسکریان؛ نجف آقایی؛ اباذر ضیائی


مدل توسعۀ ورزش ایران با تأکید بر ذی‌نفعان، رویه‌ها و فرایندها

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 315-339

فریبا عسکریان؛ مریم رهبر


تأثیر عوامل اقتصادی بر روی عملکرد ورزشی کشورهای منتخب شرکت کننده در یونیورسیادهای تابستانی 1999 تا 2015 دانشجویان جهان

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 833-853

سمیه اسدی زاده؛ فریبا عسکریان


تاثیر رژیم‌های ارزی بر درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی ایران و شرکای تجاری

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 339-358

رقیه سرلاب؛ فریبا عسکریان؛ حسین اصغرپور


بررسی رابطۀ علیت بین رشد صادرات کالاهای ورزشی و رشد صادرات غیرنفتی ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 315-326

رقیه سرلاب؛ فریبا عسکریان


ارتباط تبلیغات توسط شخصیت‌های معروف بر میزان تمایل به خرید کفش‌های ورزشی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 267-275

روح الله فتحیان؛ فریبا عسکریان