نویسنده = ���������� ��������������
نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

امیر حسام رحیمی؛ احمدعلی آصفی


ارزیابی رفتار حفاظت زیست‌محیطی اماکن ورزشی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با استفاده از شاخص انتشار دی‌اکسید کربن (مطالعة موردی: مجموعة ورزشی ملت)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

رزا دارابی؛ احمدعلی آصفی


بررسی و تحلیل نحوه توزیع استخرهای شنا از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 445-460

احمدعلی آصفی؛ حمید طغرایی


تحلیل اهمیت ـ عملکرد ویژگی‌های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 155-173

احمدعلی آصفی؛ جواد عفیفه؛ حمید طغرایی


عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 434-415

احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی؛ محمد خبیری


بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن

دوره 8، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 823-844

احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی دستجردی


مدل‌یابی اثر فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 207-222

امیر قنبرپور نصرتی؛ احمد علی آصفی؛ حمید رضا صفری جعفر لو