نویسنده = ������������ ����������
نقش آگهی‌های تبلیغاتی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از QEEG

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1197-1213

مجتبی قاسمی سیانی؛ سردار محمدی؛ محمد سلطان حسینی


ارائه مدل عوامل مؤثر بر استفاده از وب‌سایت‌های ورزشی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 321-337

سردار محمدی؛ علی قائدی


طراحی مدل تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی مجموعه‌های ورزشی خصوصی شهر کرمانشاه بر رفتار و نگرش مشتریان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 359-372

یزدان سبحانی؛ سردار محمدی؛ سعید حاتمی


اولویت‌بندی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی با استفاده از روش AHP

دوره 8، شماره 4، مهر 1395، صفحه 555-566

سردار محمدی؛ نرگس اسماعیلی


کاربرد داده‌کاوی در شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزشکاران ژیمناست در آزمون‌های ورزشی

دوره 7، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 875-890

سیدادیب شیخ احمدی؛ سیدامیر شیخ احمدی؛ سردار محمدی


مدل‌یابی تأثیر تعهد سازمانی بر تحلیل‌رفتگی شغلی داوران لیگ‌های فوتبال ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 99-112

محمدرضا مرادی؛ سردار محمدی؛ محمود جمالی گله؛ جواد مرادی چالشتری