نویسنده = ������������ ������
آینده پژوهی گردشگری ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

سمانه حقیقت؛ علی صابری؛ قدرت الله باقری راغب؛ غلامرضا خاکساری


طراحی مدل مدیریت جنگ روانی در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

مصطفی مرتضوی؛ قدرت الله باقری راغب؛ علی صابری


علل افزایش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی شهر قم

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

محسن صادقیان؛ قدرت الله باقری؛ حمید رودباری؛ علی صابری


طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش‌های بومی – سنتی استان کرمان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 85-102

اسما مسلمی؛ محسن غفرانی؛ علی صابری


برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبة کشور

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 145-160

محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علی صابری