نویسنده = معصومه کلاته سیفری
ارائۀ مدلی از ترفندهای بازاریابی به‌منظور ارتقای فروش تولیدکنندگان ورزشی ایرانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 701-720

حسن غلامی قاجاری؛ معصومه کلاته سیفری


تبیین و ارائه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ-های رفتاری هواداران فوتبال

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 101-120

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید محمد حسین رضوی


ارائه مدلی از تاثیر آمیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 547-560

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید محمد حسین رضوی


تبیین مدل تاثیر عناصر امیخته بازاریابی بر میزان رضایت و حضور مجدد هواداران باشگاه‌های پرطرفدار تهرانی لیگ حرفه‌ای فوتبال

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 103-117

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری


تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر حفظ داوطلبی در ورزش دانشجویی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 263-282

معصومه کلاته سیفری؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ سیدیعقوب حسینی


اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 89-108

رسول نوروزی سید حسینی؛ معصومه کلاته سیفری