نویسنده = ���������������� ��������������
تدوین سیستم مدیریت جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولین بر مبنای رویکرد S7( مطالعه موردی: سوپر لیگ والیبال نشسته کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

حمیدرضا قزلسفلو؛ ناصر بای؛ علی چوری


تأثیر شخصیت پویا بر کامیابی شغلی و رفتارهای خلاقانه معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

حمیدرضا قزلسفلو؛ محمد مهدی یازرلو؛ ناصر بای


مدل تمایل به بازگشت گردشگران فستیوال‌های ورزش‌های بومی و سنتی براساس زیرساخت‌های خدماتی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 795-812

حمیدرضا قزلسفلو؛ نوشین اصفهانی


تأثیر سبک‌های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه‌جایی منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی کارا

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 385-401

حمیدرضا قزلسفلو؛ محمد کشتی دار؛ نوشین اصفهانی