کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 753-775

یاور امیدی؛ رضا محمد کاظمی؛ صغری آزموده


2. تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 713-729

حامد فرزی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان


5. رابطه بین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1389، صفحه 5-31

هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ محمدهادی سیفی سالدهی؛ سجاد سلیمانی کشایه؛ شمس الدین رضایی