کلیدواژه‌ها = محصولات ورزشی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آمیختۀ بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های عرضۀ محصولات ورزشی شهر تهران)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 565-578

حجت پودینه حاجی پور؛ عمادالدین پورصفر طبالوندانی؛ یوسف باقری


2. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از AHP

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 471-488

حسین عبدالملکی؛ زهراسادات میرزازاده؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی