کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل کیفیِ اشاعۀ ارزش‌های اخلاقیِ ورزش در بین دانشجویان: مطالعۀ برخاسته از داده‌ها

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 635-648

حمیدرضا صفری جعفرلو؛ محمدحسین قربانی


3. تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 407-420

ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر


5. بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران به ورزش همگانی

دوره 3، شماره 8، بهار 1390

بیستون عزیزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری