نویسنده = ������������ ��������
رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه‌گیری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

رقیه سرلاب؛ حوریه دهقانپوری؛ شعله خداداد کاشی


عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی در کشورهای عضو منطقه منا (MENA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

رقیه سرلاب؛ لیلا غلامی حیدریانی؛ محمد سرلاب


اثر رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی کشورهای D8: رهیافت داده‌های تابلوئی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 633-646

محمد رسول خدادادی؛ رقیه سرلاب؛ سارا معصوم زاده


تاثیر رژیم‌های ارزی بر درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی ایران و شرکای تجاری

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 339-358

رقیه سرلاب؛ فریبا عسکریان؛ حسین اصغرپور


بررسی رابطۀ علیت بین رشد صادرات کالاهای ورزشی و رشد صادرات غیرنفتی ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 315-326

رقیه سرلاب؛ فریبا عسکریان