نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه علوم انسانی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش رفع چالش­های مربیان ورزشی در مواجهه با همه­گیری کووید-19 است. مربیان ورزشی جز عناصر مهم در حوزه مشاغل صنعت ورزش می­باشند.
روش پژوهش: پارادایم پژوهش تفسیری-برساختی، ماهیت آن اکتشافی بنیادی، رویکرد حاکم استقرایی، روش پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش نظریه داده­بنیاد، هدف تبیین و مدل­سازی و ابزار جمع­آوری اطلاعات مصاحبه می­باشد. دوازده نفر از مربیان باشگاه­های ورزشی، به صورت نمونه­گیری هدفمند و به روش گلوله­برفی انتخاب و مورد مصاحبه­های عمیق نیمه­ساختاریافته قرار گرفتند. داده­های جمع­آوری شده پس از طی فرآیند مقایسۀ­ مستمر داده­ها و کدگذاری­های باز، محوری و انتخابی، در قالب 286 کد اولیه، 67 مفهوم و 25 مقوله سازمان­دهی شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد، مقوله محوری، چالش­های مربیان ورزشی در مواجهه با همه­گیری کووید 19 است. شرایط علی دو مقوله انسجام در سیاست­گذاری­ها و اجراء، و دغدغه­های شغلی است. راهبردها شامل شش مقوله تقویت همبستگی، توسعه جامع، ایجاد فضای توانمندسازی جسمانی، ایجاد فضای توانمندسازی عاطفی، اتخاذ سیاست­ها و حمایت­ها، و تغییر شیوه­های آموزشی است. ارتقا دانش مردم، مهیا کردن بستر فرهنگی، ارتقای مسائل انگیزشی نیز به عنوان سه مقوله در شرایط زمینه­ای شناسایی شدند. شرایط مداخله­گر توجیه نبودن بسیاری از مشتریان، تغییر نگرش­ها، خواسته­ها و انتظارات مشتریان و مطلوب نبودن وضع اطلاع­رسانی نیز بر راهبردها تأثیر می­گذارد که در نهایت به پیامدهای مثبت و منفی منجر می­شود.
نتیجه گیری: ارائه بیمه، وام و تسهیلات بانکی بلاعوض یا با درصد بسیار پایین و با تنفس چند ماهه یا حتی چند ساله میتوانند درصدی از مشکلات مربیان ورزشی را حل نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Confronting Covid-19 Pandemic: Solving the Challenges of Sports Coaches

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Sarlab 1
  • Houriyeh Dehghanpouri 2
  • Shole Khodadad Kashi 3

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

3 Department of Physical Education and Sport Sciences, K.N., Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Because sports coaches are one of the important elements in the business field of the sports industry, the main purpose of this study was to solve the challenges of sports coaches confronting the Covid-19 pandemic.
Methods: The governing paradigm of the present study was interpretive-constructive; its nature was basic exploratory research; the governing approach was inductive; the research method was qualitative; the strategy used was data theory research; the main purpose was explanation and modeling and data collection tools were interviews. The findings of this study have been extracted using the grounded theory method. Twelve coaches of sports clubs were selected by purposive sampling based on the snowball method and underwent in-depth semi-structured interviews. The collected data sets were organized in the form of 286 initial codes, 67 concepts and 25 categories after the process of continuous comparison of data and open, axial and selective coding.
Results: The findings showed that the central factor was the challenges of sports coaches when faced with the Covid-19 pandemic. Causal conditions had two categories of coherence in policy and implementation, and job concerns.  The strategies in question included six categories (strengthening solidarity, like-mindedness.). Promoting people's knowledge, providing a cultural context, attention and promoting motivational issues were also identified as three categories in the context. Interventional conditions do not justify many customers, change attitudes, demands and expectations of customers which ultimately leads to positive and negative consequences.
Conclusion: Providing insurance, loans and bank facilities free of charge or with low interest rate and with a few months or even years break (favourable payback period) can be helpful for sports coaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clubs
  • Callenges
  • Covid-19
  • Grounded Theory
  • Sports Coaches