نویسنده = حسینی، الهه
تعداد مقالات: 6
1. طراحی الگوی عوامل موثر بر کناره‌گیری بانوان از فعالیت‌های ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 369-384

الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا


2. شناسایی عوامل مؤثر بر کناره‌گیری بانوان بالای 18 سال ایران از فعالیت‌های‌ ورزشی با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 739-759

الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا


4. تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری به نام تجاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-174

الهه حسینی؛ معصومه کلاته سیفری


6. بررسی مدل تعهد ورزشی بانوان شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 293-307

الهه حسینی؛ حسن بحرالعلوم؛ سید رضا حسینی نیا