نویسنده = ������������ ��������������
تدوین الگوی ارتباطی منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 665-684

مصطفی سلطانی؛ غلامعلی کارگر


بررسی ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی

دوره 7، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 891-904

کمیل داستانی؛ غلامعلی کارگر؛ حسین زارعیان


نقش برنامه‌‌های ورزشی تلویزیون در انتقال ارزش‌‌ها‌ی اخلاقی و الگوپذیری دانش‌آموزان متوسطۀ شهرستان اسلام‌آباد غرب

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 601-619

سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر؛ روناک بی نیاز


بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 115-135

حبیب هنری؛ مصطفی افشاری؛ غلامعلی کارگر


ارتباط مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائة مدل براساس AHP

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 5-31

مصطفی افشاری؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر