نویسنده = کارگر، غلامعلی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی

دوره 7، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 891-904

کمیل داستانی؛ غلامعلی کارگر؛ حسین زارعیان


4. بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP

دوره 4، شماره 13، تابستان 1391، صفحه 115-135

حبیب هنری؛ مصطفی افشاری؛ غلامعلی کارگر