نویسنده = خطیبی، امین
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 979-995

علی قبادی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی


2. تأثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 139-160

عبدالحسین ابراهیمی؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمان مهدی پور؛ سیدحسین مرعشیان


3. مطالعه مؤلفه‌های عدالت سازمانی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

دوره 3، شماره 10، پاییز 1390

امین خطیبی؛ حسن اسدی؛ مهرزاد حمیدی؛ جبار سیف پناهی


4. طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان

دوره 3، شماره 8، بهار 1390

جبار سیف پناهی شعبانی؛ محمود گودرزی؛ مهرزاد حمیدی؛ امین خطیبی