نویسنده = باقری، یوسف
تعداد مقالات: 4
1. مدلسازی نرم (ISM) مؤلفه‌های دیپلماسی ورزش

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 797-821

یوسف باقری؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ عباس نظریان


2. طراحی الگوی مدیریت دانش و عملکرد و بررسی روابط آنها در فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 145-158

غلامرضا شعبانی بهار؛ یوسف باقری؛ حبیب هنری