کلیدواژه‌ها = تلویزیون
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-44

محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


3. نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائۀ الگوی مطلوب

دوره 7، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 701-712

ابراهیم ویسی؛ مظفر یکتایار؛ جمال ادهمی