کلیدواژه‌ها = خودکارامدی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی تأثیر درس‌پژوهی بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 151-168

چیمن مصطفی نژاد؛ عثمان سواره؛ فاروق خاکزاد؛ زینب اکبرزاده


4. ارتباط بین خودکارامدی مربی با تعهد ورزشی کشتی‌گیران لیگ برتر کشور

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 421-436

پیمان گل محمدی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


5. تعیین رابطة بین خودکارامدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 183-382

الهام کریمی طرقبه؛ رضا شجیع؛ مرجان عادل قهرمان؛ جعفر محمدی