کلیدواژه‌ها = توسعه ورزش
تعداد مقالات: 3
1. کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 121-138

حبیب هنری؛ علی خزایی


2. طرحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 195-217

فریدون منافی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد پورکیانی؛ صلاح دستوم


3. تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-75

محمد حسن پیمان فر؛ علیرضا الهی؛ سید محمد کاظم سجاد پور؛ مهرزاد حمیدی