کلیدواژه‌ها = جامعه‌پذیری سازمانی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر حفظ داوطلبی در ورزش دانشجویی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 263-282

معصومه کلاته سیفری؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ سیدیعقوب حسینی


3. رابطۀ جامعه‌پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان فارس

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-88

حسین پورسلطانی زرندی؛ بهمن عسگری؛ حمید شمسی