نویسنده = ���������� ��������
شناسایی سندروم‌های سازمانی در هیات‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

محسن طیبی


ارائة مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه‌های تفریحی، ورزشی و گردشگری (مورد مطالعه: استان اصفهان)

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 967-977

مهدی سلیمی؛ محسن طیبی؛ محبوبه خداپرست