نویسنده = نسرین بیگلری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش ابعاد حکمرانی خوب در تبیین توسعة منابع انسانی ادارات ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 659-686

الهام بحرینی؛ سیدجلیل میریوسفی؛ نسرین بیگلری


2. تأثیر حمایت اجتماعی و تعارض کار - خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 181-200

رقیه سالاری اسکر؛ حسن بحرالعلوم؛ نسرین بیگلری