نویسنده = ������������ ������
ساخت و اعتباریابی مقیاس تصویر برند ورزشکار ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

فروغ نقوی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی


تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس بر رفتارهای حمایتی با نقش میانجی نگرش هواداران: نقش تعدیل گر عدالت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

شاهو زمانی دادانه؛ محمدرضا اسمعیلی؛ علی زارعی


تدوین استراتژی‌های توسعة سلامت با رویکرد فعالیت‌های بدنی و ورزشی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 787-807

محمد حسین میرزا راه کوشکی؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری


طراحی سیستم اطلاعات مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 494-479

شادی حسامی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-203

بهزاد سهیلی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی