نویسنده = �������� �������������� ����������
بهبود سامانة مدیریت اطلاعات منابع انسانی و فیزیکی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

سعید کعبى پور؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


طراحی الگوی توانمندسازی و صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

زهرا شهبازنژاد گنزق؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی


بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 621-635

سجاد دوستداری؛ فریده اشرف گنجویی؛ بهزاد سهیلی