نویسنده = گوهررستمی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد صادق وقار


2. طرحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 195-217

فریدون منافی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد پورکیانی؛ صلاح دستوم