کلیدواژه‌ها = تعهد
تعداد مقالات: 3
1. عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 434-415

احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی؛ محمد خبیری


2. چرایی عدم تعهد مدیران ورزشی به برنامه‌های استراتژیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 463-449

محمد حسن پیمان فر؛ سید یعقوب حسینی


3. تعیین رابطه بین انگیزش و تعهد داوطلبان در نهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان ایران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1389، صفحه 35-83

حسین پورسلطانی؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ مرتضی دوستی؛ ناصر بای؛ محمد سیاووشی