کلیدواژه‌ها = هویت ملی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل معادلات ساختاری هویت منطقه ای و هویت ملی در هواداران تیم های ملی والیبال

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 597-609

امیرحسین منظمی؛ عباس نظریان مادوانی؛ بهنام نقی پور گیوی


2. ارائۀ مدل غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 235-249

معصومه فدایی ده چشمه؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی