نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی نقش سبک های رهبری مربیان بر توسعه فرهنگ اجتماعی بانوان فوتسالیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

سیدجلیل میریوسفی؛ عفت جهاندیده


بررسی نقش ابعاد حکمرانی خوب در تبیین توسعة منابع انسانی ادارات ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 659-686

الهام بحرینی؛ سیدجلیل میریوسفی؛ نسرین بیگلری


شناسایی و اولویت بندی عوامل رسانه های جمعی موثردرتوسعه فرهنگ سیاسی ورزش قهرمانی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 501-520

سیدجلیل میریوسفی؛ حسین بخشنده