نویسنده = �������������� ������ ������������ ��������
تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

فاطمه اصغری؛ علی محمد صفانیا؛ حبیب هنری؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ حسین پورسلطانی زرندی


اثر شدت هواداری به فوتبال بر توجه بصری به برند اسپانسر پیراهن باشگاه‌های لیگ برتر ایران به روش بازاریابی عصبی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 997-1014

درسا نظری؛ محمد حامی؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ نادر شاکری