نویسنده = کوزه چیان، هاشم
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 599-616

محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده


2. بررسی نقش اخلاق کاری در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-50

احسان ططری؛ هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده