نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی نقش اخلاق کاری در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 37-50

احسان ططری؛ هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده


عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 39-55

مهدی خطیب زاده؛ هاشم کوزه چیان؛ افشار هنرور