نویسنده = قهرمان تبریزی، کوروش
تعداد مقالات: 3
1. آینده‌پژوهی زیرساخت فناوری اطلاعات با تأکید بر سازمان‌های ورزشی و ارائة مدل

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1093-1118

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ اسماعلیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی


2. شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شنا در استان کرمان براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 113-128

کوروش قهرمان تبریزی؛ ایمان رحیمی؛ سید محمد جواد رضوی