نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس

5 استادیاردانشگاه گیلان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی چهار عامل اساسی مؤثر در فرایند تصمیم‌گیری حمایت ورزشی است. به این منظور، دیدگاه‌های 30 نفر از کارشناسان و افراد فعال در حمایت ورزشی شامل مدیران شرکت‌های حمایت‌کننده، مسئولان فدراسیون-ها و باشگاه‌های ورزشی تجزیه وتحلیل شد. روش اجرای این تحقیق کیفی و اکتشافی بوده و به‌صورت مصاحبه انجام گرفته است. مدت مصاحبه بین 90 – 25 دقیقه بود و چهار عامل اساسی در تصمیم‌گیری فرایند حمایتی (اهداف حمایت ورزشی، ملاک‌های انتخاب رشت? ورزشی، آمیخت? ارتباطات بازاریابی و روش ارزیابی حمایت ورزشی) بررسی شده است. نتایج نشان داد که آگاهی از شرکت و محصولاتش، مارک و نشان شرکت، احساس تعهد اجتماعی و اهداف رسانه‌ای، به ترتیب اولویت از اهداف مهم اسپانسرهای ورزشی هستند. ملاک‌های اصلی انتخاب رشت? ورزشی نیز شامل پخش تلویزیونی، تعداد مخاطبان، اعتبار و وجه? رشت? ورزشی بود. همچنین حامیان مالی در آمیخت? ارتباطات بازاریابی به ترتیب از تلویزیون، رادیو، مطبوعات و تبلیغات دور زمین بیشتر استفاده می‌کردند. در ارزیابی فرایند حمایت ورزشی نیز پوشش رسانه‌ای در رتب? اول قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Factors in Sport Sponsorship Decision Making

نویسندگان [English]

  • rahim ramezaninejad 1
  • noshin benar 2
  • mohammad khabiri 3
  • anoshirvan kazemnegad 4
  • esmaeil mealekakhlagh 5

1

2

3

4

5

چکیده [English]

The aim of this study was to survey four fundamental effective factors in sport sponsorship decision making. For this purpose, viewpoints of 30 experts and active individuals in sport sponsorship such as managers of sponsor corporations, authorities of sport federations and clubs were analyzed. The method of this research was qualitative and explorative and was performed through interviews. The time of each interview was about 25-90 minutes. These interviews surveyed four fundamental factors (sport sponsorship objectives, sport selection criteria, marketing communication mix and sport sponsorship evaluation method). The findings of the study indicated that the awareness of corporation and its products, corporation brand, social commitment and media objectives respectively were important objectives for sport sponsors. Furthermore, TV broadcasting, audience coverage and sport popularity were all major selection criteria for the sport fields. Also, sponsors mostly used TV, radio, mass media and signage in sport grounds in their marketing communication mix. Finally, in sport sponsorship evaluation process, media coverage had the first rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sponsorship Criteria
  • Sponsorship Evaluation
  • Sponsorship goals
  • Sport