کلیدواژه‌ها = تفکر استراتژیک
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش از طریق گیمیفیکیشن بر تفکر استراتژیک مدیران ورزشی کشور

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-194

حبیب هنری؛ فرزاد غفوری؛ پگاه سرکوهی


2. ارائۀ مدل تبیین رابطۀ فرایندهای مدیریت دانش با تفکر استراتژیک

دوره 8، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 874-861

مسعود فریدونی؛ مجید جلالی فراهانی