کلیدواژه‌ها = دانشجویان.
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به رویدادهای ورزشی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 97-213

طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ مهرداد استیری؛ حمیدرضا یزدانی؛ فرشید حسینی


2. تعیین رابطة بین خودکارامدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 183-382

الهام کریمی طرقبه؛ رضا شجیع؛ مرجان عادل قهرمان؛ جعفر محمدی