کلیدواژه‌ها = ورزش
تعداد مقالات: 37
1. اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک‌های دولتی و خصوصی از ورزش کشور

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-10

عارفه قنبری فیروزآبادی؛ سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر


2. تدوین الگوی عوامل مؤثر در جذب حامیان مالی از ورزش دوومیدانی ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 101-110

محمدرضا موکل؛ ابراهیم علی دوست


5. تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 201-222

مجتبی احمدی؛ محمد علی نودهی


6. نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 647-663

امیر قنبرپور نصرتی؛ ناصر بای؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد سیاووشی


9. مدل سازی بلوغ عوامل انسانی و سازمانی مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 291-303

حوریه دهقان پوری؛ میرمحمد کاشف؛ محمدرسول خدادادی


10. شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 723-738

ایمان نسترن بروجنی؛ محمد حسین قربانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی


11. تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 512-495

اسفندیار خسروی زاده؛ بهروز رحمانی


12. نقش میانجی هوش سازمانی در ارتباط خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 219-205

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری


13. تاثیر کیفیت ادراک شده از مقاصد گردشگری ورزشی بر رضایت و تمایل به بازدید مجدد

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-32

اکبر جابری؛ جواد خزائی پول؛ حسن اسدی


14. طراحی مدل توسعه قابلیت‌های انسانی در ورزش(با استفاده از نظریه داده بنیاد)

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-63

رسول نوروزی سید حسینی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری


15. ارتباط بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران ادارات ورزش و جوانان استان قم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-258

مرتضی پایمزد؛ میرحسن سیدعامری؛ علی اصغر نوری


16. الگوی پارادایمی برندسازی در صنعت ورزش

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 175-189

وجیهه جوانی


17. شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شنا در استان کرمان براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 113-128

کوروش قهرمان تبریزی؛ ایمان رحیمی؛ سید محمد جواد رضوی


18. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های جدید اطلاعات در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس مدل (TAM)

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 129-144

پروانه قاسمی کهریزسنگی؛ قاسم رحیمی؛ علیرضا زمانی


20. سند راهبردی آمایش سرزمینی بخش ورزش استان اصفهان

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 665-680

رسول نظری؛ لیلا یغمایی؛ زهرا سهرابی


21. طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریۀ برخاسته از داده‌ها

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 709-725

زینب مندعلی زاده؛ محمد احسانی؛ حبیب هنری


24. رتبه‌بندی عوامل تسهیل‌کنندۀ مشارکت سالمندان شهر اهواز در فعالیت بدنی به روشTOPSIS

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 527-540

مرجان امینی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ طاهره ازمشا


25. ارزیابی و اولویت‌بندی مهارت‌های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 375-388

سیده سحر سیدی نجات؛ قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی