نویسنده = ���������������� ��������
چالش‌های فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در مراحل‌مختلف‌زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

جمال الدین شریعتی؛ رحیم خسرومنش؛ آمنه اسدالهی


طراحی مدل فعالیتهای بدنی زنان جوان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

آمنه اسدالهی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زینت نیک آیین؛ علی زارعی