نویسنده = محمد ابراهیم رزاقی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثر رویدادهای ورزشی بر روی نظام ارزشی تماشاچیان

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 67-83

قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی


2. ارزیابی و اولویت‌بندی مهارت‌های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 375-388

سیده سحر سیدی نجات؛ قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی