نویسنده = شریعتی فیض آبادی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل مفاهیم اثرگذار دیپلماسی ورزش بر توسعۀ روابط ایران و ایالات متحده

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1119-1140

زهره سبزی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ رضا صابونچی


2. مدلسازی نرم (ISM) مؤلفه‌های دیپلماسی ورزش

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 797-821

یوسف باقری؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ عباس نظریان