نویسنده = حمایت طلب، رسول
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انگیزه های حضور هواداران بازی های تیم ملی فوتبال ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1389، صفحه 153-320

امین دهقان قهفرخی؛ عبدالرحمن خضری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ رسول حمایت طلب


2. رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1389، صفحه 73-159

نفسیه الماسی؛ محمد خبیری؛ ابوالفضل فراهانی؛ رسول حمایت طلب