نویسنده = سیف پناهی شعبانی، جبار
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان

دوره 3، شماره 8، بهار 1390

جبار سیف پناهی شعبانی؛ محمود گودرزی؛ مهرزاد حمیدی؛ امین خطیبی


2. ارتباط پنج بُعد شخصیتی و شیوه های مقابله با تعارض

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389

حمیده دهقانی فیروزآبادی؛ مهرزاد حمیدی؛ جبار سیف پناهی شعبانی