نویسنده = افروزه، محمد صادق
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 165-181

محمد صادق افروزه؛ مهرداد محرم زاده؛ میر محمد کاشف؛ محسن افروزه


2. انگیزش، رضایتمندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 51-65

مهرداد محرم زاده؛ میرمحمد کاشف؛ محمد صادق افروزه