نویسنده = ������������ �������� ����������
بررسی انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در فضاهای روباز

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 5-23

رحیم رمضانی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ سید امیر تقوی تکیار


بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانة بازیکنان تیم فوتبال پگاه در رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 101-117

رحیم رمضانی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمدرضا برومند دولق