نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22059/jsm.2022.349563.3038

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه تحلیل گزارش تلویزیونی بازی فوتبال ایران و ژاپن در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 بود. این رقابت، به دلیل تماشاگران تلویزیونی بسیار، موقعیت زمانی خاص، عدم موفقیت مکرر در دوره‌های پیشین (بیش از40 سال) و عملکرد قابل قبول در مسابقات قبلی این دوره، انتخاب گردید. مسابقه با شکست 3 بر صفر برای ایران به پایان رسید. پژوهش در پی پاسخ به ‌این سوال بود که چه راهبردهای زبانی برای گزارش این رویداد به کار گرفته شد؟ و این راهبردها پس از تغییر نتیجه بازی چگونه تغییر کردند؟

روش پژوهش: روش این پژوهش کیفی و با رویکرد تحلیل گفتمان است. تحلیل‌ها با الگوی مربع ایدئولوژیک وندایک (2004) و در دو سطح کلان و خرد انجام گردید.

یافته‌ها: تحلیل سطح کلان مربع ایدئولوژیک وندایک ‎"تاکید و پررنگ‌کردن ویژگی‌های مثبت خودی" را با بالاترین بسامد نشان داد. راهبردهای کلان و خرد پس از تغییر نتیجه بازی، تغییر کردند؛ به عنوان مثال "عدم تاکید و کمرنگ‌سازی ویژگی‌های منفی خودی" به طور قابل توجهی افزایش یافت. گزارشگر همچنین از راهبردهای سطح خرد "واژه‌گزینی"، "قربانی شدن"، "همدلی" و "دراماتیزه شدن" استفاده نمود.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد اقتضای گزارشگری در فضای تلویزیون، حفظ انگیزه، غلبه بر ناامیدی و احساس شکست بوده و تا حدودی تلاش در جهت توجیه و تعدیل شرایط شکست را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Television broadcast analysis of Iran-Japan match in Asian Nations Cup 2019

نویسندگان [English]

  • Bita Arabnarmi 1
  • Amin Rashid lamir 1
  • mahdi bashiri 2

1 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Humanities, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran.

2 Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

Introduction The purpose of this study was to investigate the broadcast of the Iran-Japan Competition in Asian Nations Cup 2019. This match was selected for analysis due to the large number of television viewers, being in a particular time, the repeated failures in previous periods and the acceptable performance in the matches of this era. But the match ended with a 3-0 defeat for Iran. The question was what strategies broadcasters used to report this event? And how did these strategies change after changing the outcome of the game?

Methods This qualitative research was done with discourse analysis method. Analyzes were performed by using Van Dijk’s theoretical model (2004) in the framework of critical discourse analysis considering macro and micro levels.

Results Analysis according to macro level of Van Dijk square represented that emphasizing Positive-Self Representation (representing Us positively (has the highest frequency among other properties. The frequency of macro and micro levels strategies also changes with the outcome of the game. Reporter also used micro strategies of “lexicalization”, “victimization” and “dramatization” and “consensus” in order to manage the minds of the audience.

Conclusion Cultural and social conditions should be considered in TV reporting analysis an event and its post-game critique. The ambition of the national TV has been to keep motivation and to overcome feeling failure and hopelessness and after an undesirable outcome, tries to modify and justify the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV report
  • football
  • critical discourse analysis
  • Van Dijk ideological square