نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد تربیت بدنی

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مقایسه وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان می باشد که این امر با استفاده از عوامل و متغیرهای مؤثر در این زمینه (ملاک های ارزیاب)، صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی و مروری است. نتایج این تحقیق نشان داد که تشکیلات داوری فوتبال ایران با انگلستان تطابق ندارد و شواهد حاکی از تنوع و گستردگی بیشتر تشکیلات داوری انگلستان نسبت به ایران است. متقاضیان ورود به عرصه داوری در ایران بر خلاف کشور انگلستان، نیازی به انجام معاینات تخصصی پزشکی به ویژه معاینه چشم و همچنین ارائة گواهی عدم سوء پیشینه ندارند. در فصل 08 – 2007، 23 داور و 50 کمک داور در لیگ برتر ایران (18 تیم) و 26 داور و 48 کمک داور در لیگ برتر انگلستان (20 تیم) قضاوت کرده اند، میانگین سن داوران و کمک داوران لیگ برتر ایران به ترتیب 71/35 و 37 سال و میانگین سن داوران و کمک داوران لیگ برتر انگلستان به ترتیب 33/37 و 11/36 سال بوده است. اختلاف چشمگیری در سطوح طبقه بندی داوران فوتبال ایران و انگلستان وجود دارد
(5 ? 9). دستمزد داوران لیگ برتر فوتبال ایران برای هر قضاوت 200 هزار تومان (حدود 150 یورو) و دستمزد داوران لیگ برتر انگلستان پیش از هر فصل برای هر داور 23 هزار یورو و برای هر قضاوت نیز 570 یورو بوده است. نبود اتحادیه داوران در ایران موجب نادیده گرفتن حقوق داوران ایران همچون حق بیمه شخصی حوادث (بیمه مکمل) و استفاده از فناوری های نوین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Football Referees' Status in Iran and England

نویسندگان [English]

  • Hamed Abdi 1
  • M Jalali Farahani 2
  • N Sajjadi 2

چکیده [English]

The aim of the present study was to compare and analyze football referees' status in Iran and England. This study used factors and variables which affected this issue (assessor scales). Method of this research was descriptive and library-based. Results showed that Iran referee structure was not in accordance with England and more development and variety was observed in England referee structure. Criminal record and medical examinations especially eye examination were not required to enter Iran referee system contrary to England. 23 referees and 50 assistant referees in Iran premier league (18 teams) and 26 referees and 48 assistant referees in England premier league (20 teams) refereed in the season 2007-08. Age average of Iran premier league referees and assistant referees was 35.71 and 37 years and England 37.33 and 36.11 years respectively. There was a significant difference between the classifying levels of referees in Iran and England (5?9). The referees' salary of Iran premier league was 150€ for one game and England 23000€ during the pre-season and 570€ for each game. There is not a referee association in Iran to defend Iranian referee laws such as accident insurance (supplementary insurance) and modern technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • England.
  • Football Referee
  • Iran